PUBLIKACIJE ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

PUBLIKACIJE ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Pojedine publikacije koje smo kreirali za zaposlene u predškolskim ustanovama su dostupne u štampanom a neke u elektronskom formatu na navedenim linkovima. Određene publikacije su namenjene samo realizatorima programa koji ih dobijaju nakon obuke.  

Nadamo se da će vas naše publikacije podstaći na promišljanje, inspirisati i obogatiti vaše aktivnosti sa decom, porodicama i kolegama!

 

 Vodič za prevenciju i odgovor na diskriminaciju za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja: Od prepoznavanja do postupanja, grupa autorki

Namena Vodiča je da kroz odgovore na pitanja, korake i primere iz prakse olakša primenu Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije i Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti.

Kreiran uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH. 

Izdavač: Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020.

 

 

Vodič za realizaciju „Programa za roditelje SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, Vodič za realizaciju programa, grupa autorki

U Vodiču se nalaze informacije o programu, načinu realizacije i dokumentovanju, kao i scenarija za osam radionica sa roditeljima dece uzrasta od dve do šest godina koje se realizuju na daljinu. 

Program i prateće materijale kreirao je tim CIP Centra, 2020. 

Dostupno za realizatore programa.


Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece, priručnik za nastavnike, grupa autorki

Priručnik koji, kroz teorijske uvode, predloge za aktivnosti sa decom i roditeljima i stručne priloge, podržava vaspitače u procesu razumevanja i kreiranja okruženja u kom se sva deca osećaju prihvaćeno i uvaženo, u kom su podstaknuta da razvijaju svoje potencijale i socijalno-emocionalne kompetencije.

Kreiran u saradnji sa UNICEF. 

Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2019

Dostupno na: https://www.unicef.org/serbia/media/13976/file/vrtic_kao_podsticajno_okruzenje_vodic.pdf

 

Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanja i politika, Martin Vudhed

Prikaz četiri perspektive o ranom detinjstvu: razvojno-psihološke, ekonomsko-političke, socio-kulturne i perspektive prava deteta, uz prevod Opšteg komentara 7, Ostvarivanje prava deteta u ranom detinjstvu UN Komiteta za prava deteta.

Pripremljen u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Fondacijom za otvoreno društvo. 

Izdavači: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, 2012.

Dostupno na: https://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/PDF/prava_deteta/Woodhead%20-%20Razlicite%20perspektive%20o%20ranom%20detinjstvu.pdf