PORODICE

Kreiramo različite publikacije namenjene deci, roditeljima i drugim zakonskim zastupnicima i članovima porodica, kao i stručnjacima i aktivistima koji rade sa porodicama sa decom predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. 

Našim publikacijama želimo da doprinesemo unapređenju uslova za dobrobit, razvoj i učenje dece. Da podržimo razvoj roditeljskih veština za stvaranje bezbednog i podsticajnog porodičnog okruženja, podršku obrazovanju dece i saradnju sa obrazovnim ustanovama, vaspitanje podrškom i uspostavljanjem pravilima. Da podstaknemo decu i odrasle članove porodica da kvalitetno provode vreme zajedno – bolje se upoznaju, brinu jedni o drugima i okruženju, igraju se, uče, istražuju, stvaraju i druže se.

 

Publikacije za porodice sa decom predškolskog uzrasta

Publikacije za porodice sa decom osnovnoškolskog uzrasta

Publikacije za porodice sa decom srednjoškolskog uzrastaPUBLIKACIJE ZA PORODICE SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA

 

Brošura za porodice: Socijalno-emocionalno učenje dece predškolskog uzrasta

U ovoj brošuri možete saznati zašto su socijalno-emocionalne kompetencije važne za dete sada i aksnije tokom života i kako možete da podržite razvoj ovih važnih životnih veština. 

Kreirao tim CIP Centra u saradnji sa UNICEF i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2021.

Dostupno na:  https://drive.google.com/file/d/1i5udsw6bX1-3Pt6p5Q0hjN17v25YwVDV/view

 

 

Brošura za porodice: Dobrobit dece predškolskog uzrasta – stvaranje uslova da rastu zdrava, zadovoljna i osnažena da se konstruktivno nose sa izazovima

Ovom brošurom želimo da vas podstaknemo da promišljate šta već činite i kako još možete da podržite dobrobit i rezilijentnost dece. I kako da im budete primer i inspiracija da aktivno doprinose svom zdravlju, zadovoljstvu i ostvarenosti i suočavanju sa životnim izazovima.

Kreirao tim CIP Centra u saradnji sa UNICEF i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2021.

Dostupno na:  https://drive.google.com/file/d/1i5udsw6bX1-3Pt6p5Q0hjN17v25YwVDV/view

 

 

Brošura za porodice:  Vaspitanje pružanjem podrške i uspostavljanjem pravila 

Brošura podstiče na promišljanje o vaspitnim postupcima rukovođenim ciljevima koje porodica ima za svoju decu. Nudi savete koji mogu pomoći da bolje razumete postupke dece i ojačate kompetencije za vaspitanje ljubavlju i podrškom i supsotavljanjem strukture, bez kažnjavanja.  

Kreirao tim CIP Centra u saradnji sa UNICEF i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2021.

Dostupno na:  https://drive.google.com/file/d/1KxgXpqDJ2uOlI6n5esNcWbeoMYUu6dV5/view

 

 

 

Brošura za roditelje: Prevencija, zaštita i postupanje u slučajevima diskriminacije u obrazovanju

Aktivnim učešćem u prepoznavanju i rešavanju diskriminatornog ponašanja porodice doprinose zaštiti i svoje dece i njihovih vršnjaka. Brošura nudi smernice za prepoznavanje načina ispoljavanja diskriminatornog ponašanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, uz prikaz načina kojima može da se spreči ili postupi kada se prepozna. 

Kreirana uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH. 

Izdavač: Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020.

  

 

 

Porodične igre

Set ideja za porodične aktivnosti na nedeljnom nivou, podeljenih u četiri tematske celine: istraživačke, umetničke, književne i muzičko-plesne. Ideje su osmišljene za porodice sa decom predškolskog uzrasta, ali pozivamo i stariju decu da se uključe u aktivnosti.  

Kreirao tim CIP Centar u okviru „Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i Svetske Banke, 2020. 

Dostupno na: https://drive.google.com/file/d/1Y7pOFNdvsAlODADa8kcxKMo8GNkGabWN/view?usp=sharing

 

Dnevnik porodičnih igara

Dnevnik za planiranje igara i beleženje najzanimljivih i najlepših trenutaka. Možete ga odštampati ili na osnovu elektronske verzije napraviti stranice na papiru, povezati ih kao svesku, ukrasiti i dopunjavati.

Kreirao tim CIP Centar u okviru „Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i Svetske Banke, 2020. 

Dostupno na: https://drive.google.com/file/d/1WktEaDEv8wRyZm-kFIuC-EH-iCN97XeA/view?usp=sharing

 

 


Brošura za učesnike „Programa za roditelje SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, grupa autorki

sredina za učenje, komunikacija, pozitivno roditeljstvo, uloga očeva i drugih muških figura u odrastanju dece. U njoj se nalaze Brošura tematski prati program, odnosno osam radionica na sledeće teme: dobrobit i rezilijentnost, pozitivna slika o sebi, igra, porodična informacije, preporuke i ideje za unapređenje roditeljske prakse. 

Kreirao tim CIP Centar u okviru „Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i Svetske Banke, 2020. 

Dostupna za učesnike programa.

 

 

 

 

Knjiga o nama, grupa autorki

Radna sveska koja nudi odraslima i deci ideje za igru i druge aktivnosti. Materijal podstiče razgovor na različite teme. U svesci može da se piše, crta i lepi, dok se priča o prošlim vremenima, planira budućnost, beleže važni trenuci. Porodica daje lični pečat sveščici koja postaje knjiga koja priča o njoj.

 

Kreirao tim CIP Centar u okviru „Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, 2018. 

Dostupna za učesnike programa na srpskom, mađarskom, slovačkom i persijskom jeziku.

 

 

 

Igre za celu porodicu

Set kartica sa igrama koje podstiču učenje, istraživanje, stvaranje, druženje i zabavu. Roditeljima nude ideje za konkretnu primenu sadržaja prorađivanih na radionicama. Ideje na karticama u velikoj meri prate sadržaje radionica za decu i omogućavaju im da svoja iskustva podele sa braćom, sestrama i starijim članovima porodice.

Kreirao tim CIP Centar u okviru „Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA-DAJMO IM KRILA“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, 2018. 

Dostupna za učesnike programa na srpskom, mađarskom, slovačkom i persijskom jeziku.

 

PUBLIKACIJE ZA PORODICE SA DECOM OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

Brošura za roditelje: Prevencija, zaštita i postupanje u slučajevima diskriminacije u obrazovanju

Aktivnim učešćem u prepoznavanju i rešavanju diskriminatornog ponašanja porodice doprinose zaštiti i svoje dece i njihovih vršnjaka. Brošura nudi smernice za prepoznavanje načina ispoljavanja diskriminatornog ponašanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, uz prikaz načina kojima može da se spreči ili postupi kada se prepozna. 

Kreirana uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH. 

Izdavač: Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020.

  

 

 

Kako da ostanemo zdravi i dobro raspoloženi – ideje za celu porodicu

Set od 31 predloga za aktivnosti u kojima mogu učestvovati svi članovi porodice. Nudimo ideje za stvaralačke, kreativne, istraživačke i zabavne aktivnosti i igre. Aktivnosti se mogu organizovati svakog dana u mesecu, a zatim ponoviti u potpunosti ili dopuniti novim idejama.

Kreirao tim CIP Centra uz podršku Pestalozzi Children’s Foundation, 2019.

Dostupno na: https://drive.google.com/file/d/1UwxzuLrPaCuP6tPrHmmgX1xWHs1vT_Eq/view?fbclid=IwAR0tFYpQLxtqMEvvKSOe8a1fiX9_cCpA4TSwwbn362PQNPavcneC_vf2Nzg

 

 

 

 

PUBLIKACIJE ZA PORODICE SA DECOM SREDNJOŠKOLSKOG UZRASTA

 

Brošura za roditelje: Prevencija, zaštita i postupanje u slučajevima diskriminacije u obrazovanju

Aktivnim učešćem u prepoznavanju i rešavanju diskriminatornog ponašanja porodice doprinose zaštiti i svoje dece i njihovih vršnjaka. Brošura nudi smernice za prepoznavanje načina ispoljavanja diskriminatornog ponašanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, uz prikaz načina kojima može da se spreči ili postupi kada se prepozna. 

Kreirana uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH. 

Izdavač: Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020.