PUBLIKACIJE ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Vodič za prevenciju i odgovor na diskriminaciju za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja: Od prepoznavanja do postupanja, grupa autorki

Namena Vodiča je da kroz odgovore na pitanja, korake i primere iz prakse olakša primenu Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije i Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti.

Kreiran uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH. 

Izdavač: Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020.

 

 

Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju, grupa autorki

Vodič sažima iskustva zaposlenih iz škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a, civilnog sektora i integriše znanja, iskustva i resurse nastale kroz realizaciju, praćenje i evaluaciju programa „Škola bez nasilja“ u preporuke i smernice za zaposlene u školama za zaštitu od nasilja.

Kreiran u saradnji sa UNICEF. 

Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020

Dostupno na: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-%C5%A1kolskom-okru%C5%BEenju-vodic-za_skole.pdf

Priručnik za rad sa porodica iz ranjivih grupa - Program jačanja roditelja/porodica djece iz ranjivih grupa, grupa autora

Priručnik podstiče bolje razumevanje uslova u kojima žive porodice iz osetljivih grupa, kao i procesa facilitacije. Nudi scenarija i materijale za realizaciju 16 radionica sa roditeljima, čiji je cilj osnaživanje roditeljskih veština, posebno za podršku obrazovanju dece.

Kreirao tim CIP Centra u saradnji sa Save the Children International, Sarajevo

Izdavač: Save the Children International, Sarajevo, 2017

Dostupno na: https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Prirucnik-za-rad-s-porodicama.pdf

 

Romski pedagoški asistenti i asistentkinje kao nosioci promena, Značaj i smisao uloge, oblasti delovanja iuticaj na promene u školi i romskoj zajednici, grupa autora

Studija, polazeći od uverenja da svako dete ima pravo da ostvari svoje potencijale, povezuje predloge dece i roditelja, iskustva nastavnika i pedagoških asistenata iz prakse sa strateškim obrazovnim dokumentima i zakonskim okvirima u model pedagoškog asistenta, opisujući njegov značaj, ulogu, oblasti delovanja i uticaj na promene u školi i romskoj zajednici.  

Izdavač: Misija OEBS u Srbiji, 2010.  

Dostupno na: https://www.cipcentar.org/preuzimanje/publikacije/Romski%20pedagoski%20asistenti%20i%20asistentkinje%20kao%20nosioci%20promene%20-%20text.pdf