Publikacije

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju kreira, prevodi, adaptira i objavljuje publikacije namenjene porodicama, stručnjacima i aktivistima.

Neke publikacije sami izdajemo a neke izdaju partnerske organizacija sa kojim sarađujemo na njihovom razvijanju. 

Priručnici, vodiči, brošure i druge publikacije namenjene zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama zasnovani su na savremenim teorijskim saznanjima i bogatom iskustvu stručnjaka iz CIP Centra i saradnika. Prikazuju nalaze istraživanja i promovišu inspirativne prakse koje razvijamo u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama i udruženjima. 

Brošure, zbirke igara, radne sveske i drugi materijali namenjene su deci, roditeljima, drugim zakonskim zastupnicima i članovima porodica dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

U kreiranju publikacija uspostavili smo saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, Fondacijom za otvoreno društvo, GIZ, Save the Children, International Step by Step Association, Svetskom Bankom, OEBS Misijom u Srbiji i drugim partnerskim organizacijama, kao i stručnjacima.

Publikacije: