O nama

CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju je udruženje koje više od dvadeset godina doprinosi unapređenju uslova za:

 • ostvarivanje dobrobiti i prava dece i mladih u Srbiji 
 • socijalnu inkluziju i participaciju dece, mladih i odraslih
 • kvalitetno i svima dostupno douniverzitetsko obrazovanje

Uvodimo savremena teorijska saznanja i inspirativne prakse u obrazovne politike, raznovrsne forme edukacije, i programe za decu i porodicu. 

 

Vizija, misija i vrednosti

CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP Centar) je udruženje osnovano 1998. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obrazovanja. Matični broj udruženja je 17204548 i upisano je u registru Agencije za privredne registre.

CIP Centar su 1998. godine osnovali stručnjaci okupljeni oko tima Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su sprovodili program „Dečiji vrtić kao porodični centar“ zasnovan na „Korak po Korak“ metodološkom pristupu vaspitanju i obrazovanju. Cilj udruženja bio je da promoviše, podržava i razvija akciona istraživanja i primenu interaktivnih metoda u vaspitanju i obrazovanju. Delatnost se vremenom proširila sa predškolskoga na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, na rad sa mladima, programe za porodice i edukaciju stručnjaka iz drugih resora, ali rane godine ostaju sve vreme u našem fokusu. 2002. godina proširen je tim, otvorena kancelarija i uspostavljene osnove organizacije kakva je danas.

Naša vizija je da svako dete i mlada osoba u Republici Srbiji ostvaruje svoja prava, ima uslove za zdrav i harmoničan fizički, kognitivni, emocionalni, socijalni i duhovni razvoj, kvalitetno obrazovanje i aktivno učestvovanje u životu zajednice. Porodica, stručnjaci, donosioci odluka i zajednica zajedno stvaraju uslove za dobrobit dece i pružaju im potrebnu podršku.

Naša misija je da osnaživanjem dece, mladih i odraslih, podizanjem profesionalnih kapaciteta stručnjaka, zastupanjem demokratskih vrednosti i povezivanjem pojedinaca i organizacija za zajedničko delovanje, unapređujemo uslove za život dece i mladih u Srbiji.

Naše vrednosti. Zalažemo se za ostvarivanje prava deteta, ljudskih prava i sloboda. Promovišemo i podržavamo interkulturalnost, socijalnu inkluziju i koheziju, jednakopravnost, pravednost, solidarnost, poštovanje različitosti, odgovornost i aktivno građanstvo. 

Naš rad zasnovan je zakonu, etičkim standardima, jasnim procedurama, saradnji i timskom radu, posvećenosti, ličnoj odgovornosti, osiguranju kvaliteta, kontinuiranom usavršavanju i otvorenosti za promene. 

Poslujemo u skladu sa nacionalnim propisima i međunarodnim standardima, što potvrđuju redovne godišnje finansijske revizije poslovanja udruženja i revizije projekata.

 

Struktura i tim  

Struktura: CIP Centar u 2020. godini ima 30 članova i članica koji čine skupštinu - najviši organ udruženja. Upravni odbor je izvršni organ i ima pet članova/članica koje čine ugledni eksperti. 

Organogram

 

Tim koji planira, koordinira i realizuje aktivnosti čini osam zaposlenih. Godišnje angažujemo i do 130 saradnika kao voditelje seminara, moderatore onlajn obuka, mentore, istraživače i sl.

Milena Mihajlović, MA psiholog, izvršna direktorka

Boris Spasić, MA filolog, zamenik direktora

Vesna Zlatarović, MA psiholog, stručnjakinja za obrazovanje

Olga Lakićević, MA psiholog, stručnjakinja za obrazovanje

Aleksandra Kalezić Vignjević, MA pedagog, stručnjakinja za obrazovanje

Angelina Skarep, MA psiholog, stručnjakinja za obrazovanje

Kristina Drini, master pedagogije, mlađa stručnjakinja za obrazovanje

Maja Lotinja Desnica, ekonomista, finansijsko-poslovna administratorka

 

Članovi UO u periodu 2019 - 2023


Predsednica UO: Tatjana Matijaš, pedagoškinja; stručna saradnica i nastavnica Građanskog vaspitanja u
Saobraćajno-tehničkoj školi.

Zamenica predsednice UO: dr Nataša Simić, psihološkinja; naučna saradnica na Institutu za psihologiju,
na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 

Članica UO: Irena Bulat, ekonomistkinja; direktorka ASEE Srbija.

Članica UO: Jelena Micić, filozofkinja; urednica u Obrazovno-naučnom programu Radio televizije Srbije.

Član UO: Dragan Gračanin, inženjer saobraćaja i bankarskih tehnologija; izvršni direktor Project Consulting i Asocijacija koordinatora za romska pitanja.

 

Načini delovanja 

Naše delovanje obuhvata:

 • Osmišljavanje, koordinaciju i implementaciju projekata 
 • Konsultantske usluge skrojene prema potrebama naručilaca (kreiranje i realizacija obuka, evaluacija programa i sl.) 
 • Podršku realizaciji projekata drugih udruženja 
 • Učešće u kampanjama i drugim aktivnostima mreža

Kroz projekte obezbeđujemo slikovnice i pribor za pisanje i crtanje za decu predškolskog uzrasta; užinu, digitalne uređaji za praćenje nastave na daljinu i školski pribor za decu osnovnoškolskog uzrasta; brošure, radne sveske, kartice sa aktivnostima i sl. za porodice.

Naše aktivnosti uključuju:

Analitičko-istraživački rad

 • Osmišljavanje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja 
 • Edukacija praktičara u vrtiću i školi, studenata i mladih stručnjaka za kvalitativna istraživanja 
 • Evaluacija programa i projekata

Doprinos kreiranju nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata

Razvijanje programskih resursa (u pisanom, audio i video formatu)

 • Kreiranje programa obuka - uživo i na daljinu 
 • Kreiranje priručnika, vodiča, brošura i drugih publikacija za stručnjake
 • Kreiranje inkluzivnih obrazovnih modela
 • Kreiranje programa za decu i porodice 
 • Kreiranje materijala za porodice 

Edukacija i mentorska podrška (uživo i na daljinu)

 • Organizovanje i vođenje različitih formi obuka 
 • Organizovanje okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova 
 • Pružanje mentorske podrške praktičarima

Umrežavanje 

 • Povezivanje obrazovnih ustanova na lokalnom i nacionalnom nivou
 • Podrška povezivanju institucija koje pružaju servise deci i porodici na lokalnom nivou 
 • Saradnja sa udruženjima u zemlji i inostranstvu

Zastupanje

 • Zastupanje prava deteta, ljudskih i manjinskih prava
 • Zastupanje demokratskih vrednosti, socijalne inkluzije i društvene pravde
 • Promocija značaja ranih godina za razvoj pojedinca i društva 
 • Zastupanje prava na dostupno kvalitetno obrazovanje za svu decu 

 

Partnerstva 

Sarađujemo sa nacionalnim institucijama, međunarodnim organizacijama, fondacijama, obrazovnim, naučnim i ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, lokalnim upravama, udruženjima i mrežama.

Institucije: MPNTR, školske uprave, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole; Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SIPRU); jedinice lokalne samouprave; ustanove zdravstvene i socijalne zaštite; Institut za pedagogiju i andragogiju i Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Sekretarijat za romsku strategiju, i sl. 

Donatori: Open Society Foundations; UNICEF; Fondacija za otvoreno društvo Srbija; Save the Children; Novak Đoković Fondacija; World Bank; Pestalozzi Children's Foundation; International Step by Step Association (ISSA); François-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights Univerziteta Harvard u Bostonu; Misija OEBS u Srbiji; Ambasada Kraljevine Norveške; Catholic Relief Services; Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije; Concern Worlwide; MPNTR; Swiss Development Cooperation; Norvegian People's Aids; Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH; Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu Grada Beograda, Roma Education Fund, Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Ekumenska humanitarna organizacija (EHO).

CIP Centar je jedan od osnivača i član dve mreže

 

Projekti 

 

Dokumenta 

 • Statut 
 • Strategija razvoja 
 • Etički kodeks 
 • Politike zaštite dece 
 • Godišnji izveštaji o radu 
 • Revizija finansijskog poslovanja