Društvena i obrazovna uključenost

Različitost i socijalna inkluzija: istraživanje kompetencija potrebnih za profesionalnu praksu u oblasti vaspitanja i obrazovanja u ranom detinjstvu

Izveštaj o monitoringu inkluzivnog obrazovanja u pet osnovnih škola na Novom Beogradu

Afirmativne akcije u obrazovanju.

Indikatori jednake dostupnosti.

Mere u obrazovanju ka ugroženom stanovnilštvu.

Izveštaj Inkluzija romske dece ranog uzrasta RGSI.

Društvena i obrazovna uključenost, Milena Mihajlović i Vesna Zlatarović.

Inkluzivno obrazovanje, Vesna Zlatarović.

Pedagoški asistentiBožidar Nikolić.

Pravni okvir za inkluzivno obrazovanjeDamjan Tatić.

Inkluzivni tim ustanoveAnica Erić.

 

PRIRUČNICI I ZBIRKE

Vodič za unapredjivanje inkluzivne obrazovne prakse.

Priručnik za inkluzivni razvoj škole.

Zbirka primera inkluzivne prakse.

Priručnik za rad interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku.

Dostupno na: http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=174

IOP za darovitog učenika.

Inkluzija - odabrani materijali za čitanje

Dostupno na: http://www.mrezainkluzija.org/resursi/category/6-publikacije

Zbirka alatki za planiranje individualizovanog obrazovanja

Razumevanje i odgovor na potrebe dece u inkluzivnim učionicama

Strategije za podučavanje uzenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika 

 

PREZENTACIJE

Socijalna i obrazovna uključenost, Vesna Zlatarović

 

VODIČ ZA RODITELJE

Vodič za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Osnovne informacije za roditelje dece kojoj je potrebna podrška u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Joomla templates by a4joomla