Prezentacije

Roditelji dece i učenika u školskom zakonodavstvu, Smilja Krneta

Uloga roditelja u razvoju obrazovanja, Tinde Kovač Cerović

Bezbednost mladih u srbiji, Dragana Dulić

Efektivna nastava, Tinde Kovač Cerović

Finansiranje i upravljanje reformama u obrazovanju, Lars Sondergaard

Inkluzija, Tanja Ranković

Institucionalni okvir prevencije nasilja, Zoran Kostić

Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji, Aleksandar Baucal

Kako Politehnička škola u Kg razvija participaciju, Sanja Pečenković

Mladi Kragujevca, Jednake sanse

Mladići kao saveznici u sprečavanju nasilja, John Crownover

Obrazovanje kao investicija, Gordon Betcherman

Participacija dece i mladih-razvojni aspekti, Jelena Vranješević

Participacija mladih u lokajnoj zajednici-strategija za mlade, Snežana Klašnja

Poboljšanje kvaliteta obrazovanja, Juan Moreno

Počni od početka - inicijative u lokalnoj zajednici, Iordan Iosifov i Zorica Trikić

Poticajno roditeljstvo, Radmila Rangelov Jusović

Program podrške očevioma, ACEV Kahyaogly

Program prevencije elektroničkog nasilja, Nataša Kekez Vrgoč

Program rada sa roditeljima u Jermeniji, A Gyurjyan

Roditelji i škola, Jelena Vranješević

Škola i roditelji, Dragica Pavlović

Što čini školski program prevecije nasilja dobrim, Jasenka Pregrad

Učešće roditelja u životu i radu škole, Promente

Uloga nastavnika u prevenciji nasilja, Biljana Lajović

Uloga Zaštitnika građana u zaštiti i unapredjivanju prava, Tamara Lukšić Orlandić

Vršnjaci na delu, škola Rada Miljković Jagodina

Završni ispit u osnovnom obrazovanju, Ljiljana Levkov

Zlatni trougao, Nico van Oudenhoven

Participacija roditelja u obrazovno vaspitnom odnosu, Jelenja Vranjšević

I roditelji se pitaju, GO Zvezdara

Partnerstvo roditelja i škole - rezultati ankete, UG RODITELJI

Školski projekat - Da se predstavimo, OŠ Vuk Karadžić BP

 I roditelji se pitaju kako se uključiti u razvoj ustanoveAngelina Skarep

Ljubav se piše V.R.E.M.E., Milena Djordjević i Sonja Stamenović

Roditelji i prevencija nasilja u školi/predškolskoj ustanovi, Biljana Lajović i Dragana Koruga

Saradnja roditelja i vrtića/škole, Milena Mihajlović

Planiranje aktivnosti, Milena Mihajlović

Joomla templates by a4joomla