Vodiči za roditelje

Poštovani roditelji,

na ovom sajtu mođete naći zanimljive i korisne vodiče, priručnike i brošure koji se bave obrazovnim sistemom i praksom, inkluzijom, prevencijom nasilja i upotrebe droga, sportom i drugim temama koje vas interesuju.

 

„NIKO KAO VI! VODIČ ZA RODITELJE KROZ SISTEM OBRAZOVANJA I VASPITANJA“

Autorke: Zorica Trikić, Jelena Vranješević, Ljiljana Levkov

Izdavač: Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Sadržaj: Uvod; Opšti principi i vrednosti na kojima se zasniva sistem obrazovanja i vaspitanja (Inkluzivna praksa u obrazovanju; Zabrana i sprečavanje diskriminacije; Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja); Ciljevi i ishodi obrazovanja i vaspitanja; Struktura sistema: nivoi obrazovanja (Predškolsko vaspitanje i obrazovanje; Osnovno obrazovanje i vaspitanje; Srednje obrazovanje i vaspitanje; Jezik podučavanja na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja); Zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama: prava i obaveze (Struktura zaposlenih i nivo obrazovanja; Licenca za rad; Povreda radne obaveze); Razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Planovi i programi obrazovanja i vaspitanja (Obrazovno-vaspitni standardi; Sistem obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta; Vrednovanje i samovrednovanje); Prava i obaveze učenika; Kako se prati napredovanje učenika u učenju i kako se učenici ocenjuju; Kako se odobravaju i biraju udžbenici; Koji se podaci daju školi, čemu služe i kako se čuvaju; Novine u sistemu vaspitanja i obrazovanja; Umesto zaključka: roditelji i obrazovno-vaspitna ustanova – kako do partnerstva.

 “Poštovani roditelji, Publikacija Niko kao vi! namenjena je vama čija su deca već u predškolskom pripremnom programu, ili su u osnovnoj ili srednjoj školi, ili ih tek čeka upis, tj. prelazak sa jednog na drugi obrazovni nivo. Cilj publikacije jeste da vas informiše o obrazovnom sistemu, o naporima koji se ulažu da se taj system unapredi i o mogućnostima da se vi lično aktivno i konstruktivno uključite u različite aspekte obrazovno-vaspitnog procesa, da ostvarujete i negujete partnerski odnos sa vaspitačima/nastavnicima, u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja za svu decu”, autorke.

 

„PAMETNA KNJIGA ZA MAME I TATE“

Izdavač: UNICEF.

Sadržaj: Roditeljstvo;  Rast i razvoj; Komunikacija; Disciplinovanje deteta; Bezbednost dece; Nega bolesne dece; Stres i gubitak; Prilog.

„… priručnik sadrži osnovne poruke i savete za roditelje čija deca imaju do tri godine. Sadržaj priručnika prilagođen je potrebama mladih roditelja i bez ambicije da ponudi rešenja za sve situacije, daje odgovore na najvažnija pitanja i dileme koje roditelji mogu da imaju u prvih nekoliko godina života svog deteta“, iz uvoda.

Dostupno ovde.

 

„PRIRUČNIK ZA RODITELJE MLADIH SPORTISTA“

Autori: Ljubica Bačanac, Nebojša Petrović, Nenad Manojlović

Izdavač: Republički zavod za sport, 2009.

Sadržaj: Uvod; Zašto je dobro da se deca bave sportom; Pod čijim uticajem deca ulaze u sport; Motivi za bavljenje sportom; Zašto deca napuštaju sport; Koliko vremena mladi posvećuju sportu; Kada decu uključiti u trenažni i takmičarski process; Kako izabrati sport i trenera po meri deteta; Vaše roditeljske uloge i odgovornosti; Roditelji kao modeli za identifikaciju – uzori dobrog sportskog ponašanja; Komuniakcija sa trenerima; Pomozite deci da uživaju u sportu; Uskladite sport sa školom i drugim obavezama deteta; Povrede; Finansiranje bavljenja sportom; Kodeks ponašanja roditelja u sportu; Prilozi; Stvari koje mladi sportisti ne vole da njihovi roditelji rade; Dečije zapovesti roditeljima; Deca uče iz primera; Literatura; O autorima.

„Ovaj vodič namenjen je vama kao ključnom delu pobedničkog tima ili sportskog trougla: “TRENER - DETE - RODITELJ” kako bi svoju ulogu “odigrali” na najbolji način, postali svesni vaših dužnosti i odgovornosti, stavova, vrednosti i postupaka koji će sportsko iskustvo vaše dece učiniti pozitivnim i uspešnim, ili pak negativnim, neprijatnim i neuspešnim“, autori.

Dostupno ovde.

 

„RAZGOVARAJTE O DROGAMA SA VAŠIM ADOLESCENTOM - PRIRUČNIK ZA RODITELJE“

Izdavač: Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje „Dr. Milan Jovanović Batut”

Sadržaj: Šta svaki roditelj treba da zna; Deset saveta o tome kako da ohrabrite Vašu decu da sa Vama razgovaraju o drogama; Šta treba da znate o drogama.

„Nacionalna strategija o drogama, usvojena 2009. godine, usmerena je, između ostalog, ka osmišljavanju i razvoju aktivnosti za smanjenje potražnje za drogama, ka ojačavanju kapaciteta zdravstvenog, školskog i nevladinog sektora za sprovođenje strategije protiv droga i za implementaciju javnih komunikacionih kampanja u borbi protiv bolesti zavisnosti. Projekat „Implementacija nacionalne strategije protiv zloupotrebe droga“ koji finansira Evropska unija, podržava ove aktivnosti. Brošura „Razgovor o drogama sa Vašim adolescentom” deo je aktivnosti koje imaju za cilj da doprinesu širenju informacija o zdravim stilovima života i mogućim načinima sprečavanja širenja bolesti zavisnosti. Namenjena je Vašem boljem informisanju o drogama i sadrži predloge kako da sa svojom decom razgovarate o opasnostima koje droge nose. Nadamo se da će Vas podstaći da Vašoj deci jasno predstavite činjenice o drogama i njihovim potencijalnim posledicama i da će Vam pomoći da ostvarite bolju komunikaciju sa Vašom decom kada je u pitanju sprečavanje njenog korišćenja”, iz uvoda.

Dostupno ovde.

 

„ŠTA JE DANAS BILO U ŠKOLI?“ - PRIRUČNIK ZA RODITELJE

Izdavač: UNICEF Beograd, Republika Srbija, 2008.

Priredile (prema priručniku hrvatskog programa „Stop nasilju u školama”): Dragana Koruga, Biljana Lajović i Mirjana Trkulja, članice Stručnog tima programa „Škola bez nasilja”.

Sadržaj: Uvod; Šta je nasilno ponašanje?; Posledice nasilnog ponašanja; Pomozite svom detetu kada trpi nasilje; Deca koja čine nasilje; Pomozite svome detetu kada se ponaša nasilno; Pomozite posmatračima ili ćutljivoj većini; Učinimo da nasilja bude manje; Unutrašnja zaštitna mreža; Spoljašnja zaštitna mreža; Pojmovnik; Literatura.

Priručnik je namenjen roditeljima i svim odraslima koji žele da doprinesu smanjenju nasilja među decom. Vodič pruža niz korisnih saveta roditeljima o vaspitnim stilovima koji preventivno deluju da dete ne razvija ispoljava agresivna i nasilna ponašanja kod kuće i u školi. Pomaže im da prepoznaju nasilno ponašanje svog deteta i daje im uputstva šta da rade u tim situacijama – kako da pomognu detetu, kako da reaguju kod kuće a kako da se uključe ili podstaknu školu da reaguje.

 

„NASILJE U ŠKOLI“

Izdavač: Institut za psihologiju, Beograd, 2009.

Suizdavač: UNICEF, Srbija

Autor: Dragan Popadić

Sadržaj: Uvodna razmatranja; Određenje nasilja; Merenje nasilja; Rasprostranjenost nasilja; Karakteristike dece uključene u nasilje; Teorijski pristupi objašnjenju nasilja; Mere protiv školskog nasilja; Školski programi za suzbijanje nasilja; Zaključci; Reference; Autorski indeks; Indeks pojmova.

Knjiga je stručno napisana, autor je psiholog, ali su složena pitanja jednostavno prikazana i teorijski zasnovana, te je veoma korisna za roditelje koji žele da pitanje nasilja šire sagledaju i dublje razumeju.

 

NEZGODE SE DEŠAVAJU – ŠTA URADITI KADA SE DESE: I KAKO IH SPREČITI. PRIRUČNIK ZA RODITELJE I ONE KOJI VODE RAČUNA O DECI.

Izdavač: Urgentna pedijatrijska služba, UNICEF, 2001.

Autori: Dragoslav Popović, Oliver Petrović, Miro Čavaljuga, Đurđa Kisin, Aleksandar Milenković, Mladen Ercog, Jadranka Milanović, Milena Paunović.

Sadržaj: Uvodna reč; Koji zdravstveni problem zahtevaju hitno reagovanje; Postupci za uspostavljanje disanja (oživljavanje - reanimacija); Šta da radite dok pomoć ne stigne; Kakao sačuvati decu od nezgoda; Dodatne informacije.

 

„VODIČ ZA RODITELJE DECE KOJOJ JE POTREBNA DODATNA PODRŠKA U OBLASTI OBRAZOVANJA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Uloga i funkcionisanje interresorne Komisije za procenu potreba za dodatnom podrškom u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.“

Autori: Biljana Janjić, Kosana Beker, Nataša Milojević

Izdavač: Ministarstvo prosvete, 2010.

Sadržaj: Inkluzija i inkluzivno društvo; Prava deteta; Domaći i međunarodni pravni okvir za zaštitu prava deteta – razvijanje pristupa usmerenog na dete; Promene u obrazovno-vaspitnom sistemu Srbije; Upis u školu; Dodatna podrška; Kako da znam da je mom detetu potrebna procena i dodatna podrška?; Komisija za procenu potreba za dodatnom zdravstvenom, socijalnom i obrazovnom podrškom; Kako pokrenuti postupak procene?; Prilozi.

Priručnik je namenjen roditeljima dece kojoj je potrebna dodatna podrška usled smetnji u razvoju, socijane uskraćenosti ili zbog nadarenosti, ali i svim drugim roditeljima koji su članovi tela predškolske ustanove i škole ili žele da podrže druge roditelje. Upoznavanje sa procedurama procene potreba, davanja mišljenja i pružanja dodatne podrške deci, je veoma važno jer su roditelji važni akteri ovog procesa koji se tek uspostavlja.

 

„OSNOVNE INFORMACIJE ZA RODITELJE DECE KOJOJ JE POTREBNA PODRŠKA U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE“.

Autori: Biljana Janjić, Kosana Beker, Nataša Milojević

Izdavač: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada o socijalne politike, Ministarstvo zdravlja, 2010.

Ovaj vodič je skraćena verzija prethodno opisanog i bavi se pitanjima procene potreba i pružanja podrške deci i radom interresornih komisija.

 

„PRIRUČNIK ZA RODITELJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU“

Urednici: Marija Ranđić i Vlade Satarić

Sadržaj: Uvod; Kada se u porodici rodi dete sa smetnjama u razvoju; Uloga i značaj porodice za dete sa sa smetnjama u razvoju; Praktične preporuke o tome kako prihvatiti situaciju; Razvoj igrovnih aktivnosti kod dece sa smetnjama u razvoju u predškolskoj dobi; Kratak uvod u trening igrovnih aktivnosti; Prvi nivo igara (igre uloga, didaktičke igre, igre akcije); Drugi nivo igara (igre sa scenarijima, didaktičke igre, igre akcije); Treći nivo igara (igre uloga, didaktičke igre, igre akcije, pozorišne igre); Umesto zaključka.

„Ovaj Vodič ima za cilj da doprinese boljem razumevanju osobenosti dece sa različitim smetnjama u razvoju, sticanju praktičnih znanja i veština koje će olakšati brigu o njima i stvaranju uslova da se ona na najbolji način razvijaju i uče o svetu oko sebe“, iz Uvoda.

Dostupno ovde.

 

 

„SAVETI ZA ISHRANU PRIRUČNIK ZA RODITELJE“

Autorka: Anđelka Ranković

Izdavač: NURDOR – Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka

„Dragi roditelji, Želimo da Vam pomognemo, posredstvom ovog priručnika, da nađete odgovore na neka pitanja i nedoumice u pogledu ishrane dece čiji se organizmi nalaze u specifičnom stanju tokom lečenja“, iz uvoda.

Dostuno ovde.

 

Joomla templates by a4joomla