Saradnja roditelja i PU/OŠ/SŠ

ČLANCI

Како sе uključiti u razvoj obrazovno-vaspitne ustanove, Аngelina Skarep

Putevi i načini komunikacije izmedju roditelja i škole,Jelica Selaković

Otvorimo vrata roditeljima, Sonja Đorđević Petrović

Saradnja sa porodicom, Sonja Paripović

Participacija roditelja, dr. Jelena Vranješević, mr. Zorica Trikić

Ocekivanja koja roditelji imaju od nastavnika i škole kao instituricje, Jelica Selaković

Dobre prakse za uspešno uključivanje roditelja u škole, Dragana Soćanin

Participacija roditelja-važan faktor podrške razvoju učenika i škole, Pavle Savić

 

PREZENTACIJE

Umeće komunikacije, Jelena Vranješević

Saradnja sa roditeljima u funkciji unapređivanja kvaliteta rada obrazovnih ustanova, Školska uprava Beograd

Brošura-Saradnja roditelja i vrića/škole.

Planiranje aktivnosti, Milena Mihajlović

Participacija roditelja u obrazovno vaspitnom odnosu, Jelenja Vranjšević

I roditelji se pitaju, GO Zvezdara 

Partnerstvo roditelja i škole - rezultati ankete, UG RODITELJI

Školski projekat - Da se predstavimo, OŠ Vuk Karadžić BP

I roditelji se pitaju kako se uključiti u razvoj ustanove, Angelina Skarep

Ljubav se piše V.R.E.M.E., Milena Djordjević i Sonja Stamenović

Saradnja roditelja i vrtića/škole, Milena Mihajlović

Roditelji dece i učenika u školskom zakonodavstvu, Smilja Krneta  

Uloga roditelja u razvoju obrazovanja, Tinde Kovač Cerović

Kako Politehnička škola u Kg razvija participaciju, Sanja Pečenković

Počni od početka - inicijative u lokalnoj zajednici, Iordan Iosifov i Zorica Trikić

Program rada sa roditeljima u Jermeniji, A Gyurjyan

Roditelji i škola, Jelena Vranješević

Škola i roditelji, Dragica Pavlović  

 

ISTRAŽIVANJA

Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi - stavovi direktora. 

Komparativno istraživanje stavova roditelja Jugoistočne Evrope.

Opsta uverenja nastavnika i roditelja o radno-životnom okruženju.

Doprinosi škole gradjenju partnerstva sa roditeljima.

 

Joomla templates by a4joomla