Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Ustanove značajne za obrazovanje

Ustanove značajne za obrazovanje

USTANOVE ZNAČAJNE ZA OBRAZOVANjE

Saveti 

Nacionalni prosvetni savet – za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje

Radi praćenja, omogućavanja razvoja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet - za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje, član 12 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ZOSOV, 2009 i 2010). http://www.nps.gov.rs

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje, specijalističko i majstorsko obrazovanje, obrazovanje odraslih, obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuku, član 12 ZOSOV.

Zavodi

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

  • Centar za razvoj programa i udžbenika;
  • Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
  • Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA http://www.zuov.gov.rs

Fabrisova 10, Beograd, 011/2068-000, 011/2068-014

„KREATIVNA ŠKOLA 2011/2012." - NAGRADNI KONKURS za osnovne i srednje škole 

Konkurs je namenjen zaposlenim u osnovnim i srednjim školama čiji radovi, u okviru projekta „Razmena iskustava korišćenjem informacionih tehnologija", predstavljaju primere dobre prakse nastave i ostvarivanja obrazovno-vaspitnih ciljeva primenom informacionih tehnologija.

Konkursom su predviđene četiri kategorije radova:

•Prva kategorija – radovi za osnovnu školu od I do IV razreda;

•Druga kategorija – radovi za osnovnu školu od V do VIII razreda;

•Treća kategorija – radovi za gimnaziju;

•Četvrta kategorija – radovi za srednje stručne škole i umetničke škole.

Prijava na www.zuov.gov.rs  ili na www.kreativnaskola.rs.

Prijavljivanje timova i dostava radova za sve četiri kategorije traje od 1. decembra 2011. godine do 1. marta 2012. godine. Rezultati Konkursa biće objavljeni u maju 2012. godine. Svečana dodela nagrada predviđena je za kraj školske godine, u junu 2012. godine.

Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012. http://www.zuov.gov.rs/m-cpr-katalog

Članom 4 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora (Sl. glasnik RS, br. 14/2004. i 56/2005) propisano je da se stručno usavršavanje ostvaruje po programima koji mogu biti obavezni ili izborni. Na osnovu člana 10 Pravilnika, nastavnici, vaspitači i stručni saradnici dužni su da pohađaju 100 časova programa, u roku od pet godina, od kojih najmanje 60 časova sa liste obaveznih i do 40 časova sa liste izbornih programa.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja www.ceo.edu.rs

Fabrisova 10, Beograd;   tel: 011/2067-000;   faks: 011/2067-009

  • Centar za standarde;
  • Centar za ispite;
  • Centar za vrednovanje i istraživanja. 

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.  

Ključne aktivnosti Zavoda su:

  • definisanje standarda u obrazovanju
  • vrednovanje obrazovanja
  • obuka učesnika u sistemu obrazovanja

Usvojeni obrazovni standardi 

Nacionalni prosvetni savet usvojio je dokument Standardi postignuća – obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja i vaspitanja za predmete: Srpski jezik, Matematika, Priroda i društvo. http://www.ceo.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=122 

Završni ispiti 

Informacije za učenike http://www.okni.edu.rs/sr/component/content/article/11.html

Informacije za roditelje http://www.okni.edu.rs/sr/component/content/article/12.html

Publikacije  

•Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Okvir%20kvaliteta.pdf 

•Priručnik za inkluzivni razvoj škole

http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Prirucnik%20za%20Inkluzivni%20razvoj%20skole.pdf

•Materijal sa konferencije Ka kvalitetnijem obrazovanju u Srbiji - doprinos PISA ispitivanja

http://www.ceo.edu.rs/sr/2010-04-15-13-40-03/96 

Ministarstvo prosvete i nauke http://www.mpn.gov.rs/sajt/

Ministarstvo prosvete i nauke obezbeđuje funkcionisanje sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa opštim principima i ciljevima obrazovanja i vaspitanja.

Informacije o samom Ministarstvu prosvete i nauke - ovlašćenja, delokrug rada, organizaciona struktura, rukovodioci.

http://www.mpn.gov.rs/sajt/section.php?sekcija=4

Propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke i tehnološkog razvoja. http://www.mpn.gov.rs/sajt/section.php?sekcija=13

Razvojni projekti koji se realizuju na nacionalnom nivou, sa zajedničkim ciljem da se stvore preduslovi za kvalitetno obrazovanje.

http://www.mpn.gov.rs/sajt/section.php?sekcija=12

Registar obrazovnih ustanova i domova za učenike http://www.mpn.gov.rs/sajt/section.php?sekcija=31

DILS - Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“.

DILS - Aktivnosti Ministarstva prosvete i nauke (informacije, konkursi i javni pozivi) http://www.dils.gov.rs/mp/ 

Školska uprava: Za obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, u Ministarstvu se obrazuju organizacione jedinice za obavljanje tih poslova van sedišta Ministarstva – školske uprave, u skladu sa zakonom.

U Školskoj upravi obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručno-pedagoški nadzor u ustanovama; staranje o listama zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja koji ostvaruju pravo na preuzimanje pri školskoj upravi; koordiniranje stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova; davanje podrške razvojnom planiranju, razvoju predškolskog, školskog i vaspitnog programa i osiguranju kvaliteta obrazovanja; učestvovanje u pripremama plana razvoja obrazovanja i vaspitanja za područje za koje je obrazovanja školska uprava i praćenje njegovog ostvarivanja; obezbeđivanje svih uslova da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete; vršenje kontrole namenskog korišćenja finansijskih sredstava ustanova, odnosno obavljanje poslova u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava za područje za koje je obrazovana školska uprava; ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom u vezi sa obezbeđivanjem sredstava iz budžeta namenjenih za stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama; stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa vršenjem stručno-pedagoškog nadzora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Spisak sa kontaktima možete preuzeti na linku http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=58   

Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja

U ovom odeljenju obavljaju se poslovi koji se odnose na: nadzor nad zakonitošću rada ustanova; nadzor nad zakonitošću akata ustanova kada se na osnovu zakona rešava o pravima, obavezama i pravnim interesima građana; inspekcijski nadzor i nadzor nad radom ustanova visokog i višeg obrazovanja; nadzor nad zakonitošću rada i akata Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; inspekcijski nadzor nad radom ustanova kada ga ne obavlja opštinska, odnosno gradska uprava; upravne poslove u vezi sa poverenim poslovima; utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad; pripremu odgovora na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima; pripremu rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja prosvetnog inspektora; ostvarivanje neposrednog nadzora nad radom opštinskih, odnosno gradskih prosvetnih inspektora; davanje obaveznih instrukcija; oduzimanje ovlašćenja pojedinom inspektoru; stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor nad radom ustanove, kao povereni posao, obavlja opštinska, odnosno gradska uprava. Poslove inspekcijskog nadzora vrši prosvetni inspektor, član 147, ZOSOV. U okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom, prosvetni inspektor vrši kontrolu: sprovođenja zakona, ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja/staratelja i zaposlenih; ispunjenosti uslova za ispite; propisane evidencije; postupka upisa i sl. Prosvetni inspektor Ministarstva (republički inspektor), vrši nadzor nad radom prosvetnih inspektora.

Poslove stručno-pedagoškog nadzora vrši prosvetni savetnik, koji vrednuje kvalitet rada ustanove; pruža pomoć u samovrednovanju; prati poštovanje principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć; ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, predlaže ustanovi, ministru i nadležnim organima preduzimanje neophodnih mera za otklanjanje nepravilnosti i sl. Član 152, ZOSOV.

Spisak republičkih prosvetnih inspektora (predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje) i inspektora (visoko obrazovanje) možete preuzeti na linku

http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=55

 
Joomla templates by a4joomla