Međunarodnog dan zaštite deteta

Povodom Međunarodnog dan zaštite deteta, koji je uspostavljen 1. juna 1949. godine na inicijativu Međunarodne demokratske federacije žena kako bi se ukazalo na potrebu poštovanja prava svakog deteta, prenosimo saopštenje Praxis.

 

 

CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, čestita pripradnicima romske nacionalne zajednice 8. april – Svetski dan Roma.

Realizacijom svojih programa kroz  aktivnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, CIP Centar godinama unazad doprinosi boljem i pravičnijem položaju romske zajednice. Poseban akcenat je na stvaranju stimulativnog okruženja za romsku decu, kako porodičnog tako i institucionalnog. Doprinosimo stvaranju uslova za potpuno razvijanje njihovih kapaciteta i ravnopravno uključivanje u zajednicu.

Svim pripadnicima romske nacionalnosti želimo lični napredak, sreću i zdravlje, uz nadu da će šira društvena zajednica ubuduće još aktivnije pomoći ostvarivanju njihove pune ravnopravnosti.

 

Programencar sae ćeram ande edukacija, sastipe thaj socijalno zaštita, CIP Centro brešencar palal ćerel sa sar bi avela majlačhi thaj pravičnijo pozicija e Romenđi. Posebno akcento thama sar bi ćerdolape stimulativno invojramento pala e romane chave, sar ande lenđe familija ageja i ande e institucije.

Ćerama uslovura  te razvijonpe lenđe kapacitetura thaj sar bi avena ravnopravno uključime ande zajednica. 

Sa e Romenđe mangasa lično anglunipe, bah thaj sastipe, thaj te ando futuro e majbari komunita aktivno pomosarel sar bi  tumen avena ravnopravne.

 

 

Uredbu o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu.

Vlada je donela Uredbu o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu. Uredbom se  utvrđuje Nacionalni program za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu kojim se obuhvataju aktivnosti na promociji, zaštiti i unapređenju ranog razvoja deteta u prvim godinama života.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/753046e7-1012-4b42-8b5e-5046d0ce56e2&actid=876914&regactid=&doctype=og&latest=false

 

 

Produžen konkurs za članstvo u Zajedničkom telu Ministarstva prosvete

Cilj ovog javnog poziva jeste da se kroz javni, transparentan proces odabere 4 člana i njihovih zamenika iz reda organizacija civilnog društva u Zajedničko telo, od čega jedan član, odnosno njegov zamenik moraju biti predstavnici udruženja roditelja.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poziva udruženja roditelja da kandiduju svoje predstavnike/ce za člana i zamenika člana Zajedničkog tela i da svoje prijave dostave najkasnije do 3. marta 2016. godine.

Sve dodatne informacije i obaveštenja nalaze se u tekstu Javnog poziva.

civilnodrustvo.gov.rs

 

 

 

Upis polaznika na novi elektronski kurs “Diversifikovanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja”

Cip Centar za interaktivnu pedagogiju kreirao je novi elektronski kurs na temu „Diversifikovanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja” koji ima za cilj da podstakne profesionalce u predškolskim ustanovama da razvijaju različite programe i na taj način prošire programsku ponudu deci i porodicama u skladu sa njihovim potrebama i specifičnostima zajednice ukojoj žive. Na taj način predškolske ustanove unapređuju kvalitet svoga rada. Povećavanjem dostupnosti programa deci koja nisu uključena u programe, kreiranjem podsticajne sredine za razvoj i učenje u ranom detinjstvu zajednica pokazuje da je za nju svako dete i svaka porodica njen ravnopravni član.

Kurs je namenjen stručnim saradnicima, rukovodiocima vrtića, predstavnicima Saveta roditelja i direktorima predškolskih ustanova.

Više informacija o samom kursu i prijavi možete pogledati ovde.

 

 

II Okrugli sto u okviru Projekta Vrtići bez granica 2 na temu: Kvalitetni programi u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Okrugli sto o kvalitetnim programima u PVO, u organizaciji UNICEFa, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Cip - Centra za interaktivnu pedagogiju, biće realizovan 29. januara 2016. od 14:00 do 17:00, u hotelu ZIRA .

Ovaj skup ima ekspertski karakter na kome će se  govoriti o kvalitetnim programima za decu predškolskog uzrasta iz perspektive savremene/promenjene  paradigme detinjstva i slike o detetu.

Uvodničar je prof Dragana Pavlović Breneselović (IPA/FF u Beogradu), a izlagači su prof Jasmina Klemenovic (FF N. Sad), Tatjana Vonta (Institut za pedagogiju Ljubljana), prof Ana Marjanović (Univ. Pensilvanija , Filadelfija), praktičari iz PU Moje detinjstvo iz Čačka i PU Naša radost  iz Smedereva.

Na skupu će, osim predstavnika MPNTRa, UNICEFa, IPA učestvovati predstavnici ZUOV-a, Filozofskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada, učiteljskih fakulteta i visokih strukovnih škola za vaspitače, predstavnici udruženja vaspitača, medicinskih  sestara u PU, stručnih saradnika i saradnika, mentori u okviru projekta…

Projekat „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji“ partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

 

 

U poseti Vrtiću bez granica u selu Zablaće kod Čačka

PU Moje detinjstvo iz Čačka jedna je od 10 PU u Srbiji uključena u projekat Vrtići bez granica 2. U ovoj fazi projekta adaptirana je i opremljena prostorija osvnovne škole Vladislav Petković Dis u selu Zablaće u kojoj sada svakodnevno borave dve grupe mališana uzrasta od 3-5,5 godina.

Osim pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u školu, koji je do sada bio realizovan, u selu Zablaće nije postojao nijedan organizovan oblik vaspitno obrazovnog rada za mlađu decu. Otvaranjem dve grupe, 44 dece uzrasta od 3 do 5,5 godina dobilo je priliku da se svakodnevno igra, druži, uči i istražuje uz podršku vaspitača i roditelja. O potrebi da se na seoskom području organizuju ovakvi oblici rada govori i lista čekanja na kojoj se nalaze deca iz porodica iz Zablaća i okolnih sela, kao i zadovoljstvo roditelja koji svakodnevno borave u grupi zajedno sa svojom decom.

Reportažu Produkcijske grupe MREŽA o radu PU “Moje detinjstvo” u selu Zablaće kod Čačka, možete pogledati ovde.

 

 

Joomla templates by a4joomla