Stipendije stranih vlada i fondacija

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete naći informacije o stipendijama stranih vlada i fondacija

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/obrazovanje-i-vaspitanje/stipendije-stranih-vlada-i-fondacija

Na istom sajtu možete naći informacije o konkursima

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/obrazovanje-i-vaspitanje/medjunardoni-konkursi

 

 

Objavljene su zbirke zadataka za malu maturu

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Prosvetni pregled objavili su zbirke zadataka za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Pripremljene su ukupno 24 zbirke.

Kao i prethodnih godina, pripremljene su zbirke zadataka iz srpskog jezika i maternjeg jezika za sedam nacionalnih manjina (albanski, bugarski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i hrvatski jezik).

Pored njih, pripremljene su zbirke zadataka iz matematike kao i zadataka za kombinovani test koja sadrži zadatke kojima se ispituju postignuća učenika iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Ove zbirke su takođe pripremljene na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina.

Vise informacija mozete naci na linku http://www.mpn.gov.rs/vesti

 

 

PRVI KОNGRЕS PREDŠKOLACA SRBIJE RЕАLIZОVАĆЕ SЕ ОD 16 – 17. јunа 2015. U BЕОGRАDU, SАVА CЕNТАR

Pоkrоvitеlј Kоngrеsа – Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја. Prvi Kоngrеs Prеdškоlаcа, rеаlizоvаćе sе u dvа dаnа. Dоgоvоrimа i plаnirаnju tеmа i učеsnikа, kојi ćе izlаgаti i izvеštаvаti, prisustvоvаli su Мr. Ljubišа Аntоniјеvić, pоmоćnik ministrа u Sеktоru zа prеdškоlskо i оsnоvnо оbrаzоvаnjе i vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе оdrаslih, kао i Bоgоlјub Lаzаrеvić, rukоvоdilаc u Grupi zа pоslоvе prеdškоlskоg vаspitаnjа i оbrаzоvаnjа. Kаdа budе zаvršеnа prоgrаmskа strukturа, kа prеdškоlskim ustаnоvаmа Srbiје, ići ćе prvо pismо оbаvеštеnjа, vеzаnо zа učеšćе nа Kоngrеsu. Ustаnоvе ćе biti u оbаvеzi dа priјаvе svоје učеšćе; brој učеsnikа zа učеšćе u rаdu u оkviru grupа (fоrmа оkruglоg stоlа) u sklаdu sа tеmаmа, kоје budu pоnuđеnе...

Pratite informacije na fejsbuk stranici Kongresa.

 

 

MODS je objavio tekst "Ko se boji prava deteta"

MODS je objavio tekst "Ko se boji prava detetapravima deteta i Konvenciji o pravima deteta kako bi pomogli onima koji o pravima pricaju u negativnom kontekstu da o pravima nesto i nauce.

 

 

Mreža organizacija za decu Srbije - MODS, Mreža pružalaca usluga socijalne zaštite Konekta, Evropska mreža protiv siromaštva Srbije reagovale su na najavu ministra Vulina da će novac opredeljen za podršku uslugama socijalne zaštite vratiti u budžet. Ove i

Podsećamo da povlačenjem sredstava ostaju najviše uskraćeni korisnici usluga, a to su upravo deca, osobe sa invaliditetom i porodice iz najranjivijih grupa, a ne udruženja.

U prilogu možete naći celo saopštenje.

 

 

Joomla templates by a4joomla